Saturday, September 4, 2010

Pengenalan kepada Komputer

Menyatakan Fungsi Komponen PC
Objektif:

Setelah mengikuti aktiviti ini anda dapat mengenal pasti fungsi bagi setiap komponen dalam kategori

a. Input,
b. Pemprosesan,
c. Output.

Prosedur:

Peserta akan menyatakan fungsi bagi setiap komponen yang ada.

Refleksi:
Peserta boleh menerangkan secara ringkas hubung kait dan saling bergantung antara komponen


Prosedur

1. Fungsi komponen input
  a. Papan kekunci merupakan peranti yang digunakan untuk berinteraksi dengan unit sistem dengan menaip maklumat.  b. Tetikus merupakan alat yang digunakan untuk mengawal pergerakan penunjuk skrin.
    Tetikus merupakan alat yang digunakan untuk mengawal pergerakan penunjuk skrin.
2. Fungsi Komponen Pemprosesan
  a. Unit Pemprosesan Pusat
  b. Memori - Terdapat dua jenis memori utama iaitu RAM dan ROM
    i. RAM (Random Access Memory)
    Berfungsi sebagai storan sementara yang bergantung kepada bekalan kuasa elektrik di mana kandungannya akan terpadam apabila bekalan kuasa diputuskan.
    ii. ROM (Read Only Memory)
    Sejenis memori yang boleh menyimpan secara kekal arahan dan maklumat yang terkandung di dalamnya walaupun tanpa bekalan kuasa.
  c. Storan
    Pemacu cakera berperanan sebagai peranti storan sekunder dan peranti output /input yang terdiri daripada cakera liut dan cakera keras
3. Fungsi Komponen Output
  Sebagai peranti yang memaparkan hasil yang dilakukan oleh komputer.
  a. Monitor
    Memaparkan hasil pada skrinnya.
  b. Pencetak

No comments:

Post a Comment